ขัวศิลปะเชียงราย นำศิลปิน16 ชีวิต “วาดภาพ ปั่นยลศิลป์ @เมืองรวง”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย นำศิลปินร่วมสมัยเชียงราย จำนวน 16 คน เข้าร่วม กิจกรรม “วาดภาพ ปั่นยลศิลป์ @เมืองรวง” ที่ บ้านเมืองรวง หมู่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ทางศิลปินได้ทำการวาดภาพบนกำแพงของบ้านเรือนประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรม โดยภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเมืองรวง ธรรมชาติ และความเป็นอยู่ ที่สื่อออกมาถึงผลงานศิลปะร่วมสมัย

ทั้งนี้ นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการสร้างสรรผลงานของศิลปิน

อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการวาดภาพดังกล่าวจัดขึ้นในช่วง 27-29 พฤษภาคม 2566 และขณะนี้ผลงานแล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนนักปั่นตัวจริง และนักปั่นสมัครเล่น ปั่นจักรยานยลงานศิลป์กำแพงเมืองรวง ผลงานโดยเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย และสมาคมขัวศิลปะ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมวิถีชุมชนผ่านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะ และการยกระดับพื้นที่ให้เป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ถือว่า บ้านเมืองรวง หมู่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นต้นแบบระดับประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแบบวิถีชีวิตของชุมชน โดยผู้ที่สนใจจะเดินทางมาชมสามารถประสานทาง ผู้ใหญ่บ้านเมืองรวง 08 2766 9765 หรือ เฟซบุ๊ก : บ้านเมืองรวง ตำบลแม่กรณ์