พิษณุโลก พิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กาญจนบุรี รับมอบธงจัด 2567

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น โรงยิมนีเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 พิษณุโลกเกมส์ โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน เจ้าหน้าที่และนักกีฬา กีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์ ประจำปี 2566 เข้าร่วมพิธี

การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์ ประจำปี 2566 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 ณ สนามภายในจังหวัดพิษณุโลก

โดยจัดให้มีการแข่งขันจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ คาราโอเกะ ตะกร้อ แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล วู้ดบอล หมากรุกไทยลีลาศ และ แอโรบิคมวยไทยมีนักกีฬาจำนวนทั้งสิ้น 4,178 คน เจ้าหน้าที่ 591 คน ในการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ซึ่งในวันนี้จังหวัดพิษณุโลกได้มอบธงให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 16 เมืองกาญจน์เกมส์ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่าง วันที่ 4-7 มิถุนายน 2567