เทคนิคอุตรดิตถ์ ร่วมสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เปิดหลักสูตร ปวส.สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ นายปรีชา ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายณัฐพล แก้วผัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ อาจารย์แผนกช่างยนต์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ความโดดเด่นคือการแปลงรถจักรยนต์ระบบเชื้อเพลิง มาเป็นรถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า

ชึ่งได้รับความสำเร็จ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โครงการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ได้รับรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท จากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในปัจจุบัน ทางวิทยาลัยเทคน”คอุตรดิตถ์สามารถดัดแปลงรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสามารถวิ่งได้ประมาณ 100 กิโลเมตรต่อ การชาร์จ 1 ครั้ง

สำหรับประชาชนผู้สนใจ ร้านค้าขนส่ง ที่สนใจจะแปลงรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-412917 หรือที่เฟสบุ๊ควิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์หรือเพจ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ได้ตลอดเวลา

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน