พิษณุโลก บรรยากาศการแข่งขันกรีฑาวิ่ง 5,000 เมตร ชายอายุ 80 ปีขึ้นไป และอายุ 75 – 79 ปี รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 พฆษภาคม 2566 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 “พิษณุโลกเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล ของที่ระลึกและและใบประกาศนียบัตร แด่ผู้ชนะในรุ่นต่างๆ ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2566