ผบ.กองบิน 46 นำ “ทหารใหม่” ทอ. ออกกำลังกาย และแนะนำสถานที่ ภายในกองบิน


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย นาวาอากาศโท อาทิตย์ นวะมะวัฒน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 นำทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 1 ออกกำลังกาย เดิน วิ่ง และกายบริหาร เพื่อเกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับทหารกองประจำการให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งแนะนำสถานที่สำคัญ ภายในกองบิน 46 ให้รับทราบอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองบิน 46 ได้พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ พร้อมให้คำแนะนำ และเทคนิคการสร้างร่างกายให้แข็งแรงอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทหารใหม่มีสุขภาพที่แข็งแรง มีสภาพจิตใจที่เข็มแข็ง สามารถทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ณ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก