พะเยา ทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า-หมา-แมว จรจัด สัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย(คลิป)

97

พะเยา ทม.รณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า-หมา-แมว จรจัด สัตว์ปลอดโรค-คนปลอดภัย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ณ ชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว (วัดคุ้ม) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมี ชาวบ้านในชุมชน วัดหัวข่วงแก้ว ต่างพากันนำสุนัขและแมวมาทำการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในช่วงที่อากาศร้อน และเป็นการป้องกันสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

นายชาคริต อรพรรณวิเศษ หน.ฝ่ายบริหารสาธารณสุขกองฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา กล่าวว่า จากเทศบาลเมืองพะเยา ได้ทำการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองพะเยา15 ชุมชน ได้ดำเนินการ มา 2 อาทิตย์ จนกว่าจะครบทั้ง 15 ชุมชน จะรณรงค์ ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว จรจัด ที่อาศัยอยู่ตามวัด โรงเรียนและพื้นที่สาธารณะ ตลอดรวมถึงผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวไว้ในบ้านด้วยสำหรับการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว ทางเทศบาลเมืองพะเยา จะได้ประสานทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อกำหนด วันและเวลาอีกครั้ง ก็ฝากถึงประชาชน ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยาติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้วย

สัมภาษณ์นายชาคริต อรพรรณวิเศษ หน.ฝ่ายบริหารสาธารณสุขกองฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา