ดีเจหนุ่ม เมืองพรหมพระเอกภูธร รับรางวัลพระราชทานเทพทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 21 ของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาลาสหไทยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยนางสาวชุติพันธุ์  ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ กรรมการสมาคมฯ ร่วมกล่าวรายงานเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่น ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงรวมไปถึงบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติ

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเพื่อสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรในวงการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านความประพฤติ รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการผลิตรายการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

ซึ่งปัจจุบันสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ก่อผลดีผลเสียต่อสังคมได้ หากปราศจากความรับผิดชอบและไม่คำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในโอกาสนี้ นายพิษณุ เสามี หรือรู้จักกันในนาม ดีเจหนุ่ม เมืองพรหมนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก ประการสำคัญเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในภูมิภาคเพียงคนเดียว ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเทพทองรางวัลอันทรงเกียรตินี้ นับว่าเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิของผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายพิษณุ เสามี มีภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่วงการวิทยุและจัดรายการวิทยุจนมีชื่อเสียง โดยร่วมกับญาติ พี่ น้อง ขออนุญาตทำสถานีวิทยุชุมชน ประเภทธุรกิจ กว่า 10 คลื่นความถี่ พิ้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์พิษณุโลก และชัยนาท ในเครือหจก.เมืองพรหมโฆษณาผลิตและจัดรายการพร้อมกับรับโฆษณา และเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นับว่าเป็นบุคคลแรกๆ ที่นำเสียงสัมภาษณ์เกษตรกรมาออกอากาศ ทำให้เพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าได้ค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้น จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองพรมสมุนไพรเพื่อสั่งผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมองเจอร์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำดีสตาร์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำเมเมต หัวเชื้อสารเพิ่มประสิทธิภาพ ดีสปีดและสินค้าอื่นๆ อีกหลายรายการ มีการพัฒนาความรู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ร่วมเครือข่ายวิทยุสีขาวสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/2565 จังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้ง มีสถานะทางสังคม อาทิ กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสโมสรโรตารี่พิษณุโลก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก คณะทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืนอำเภอพรหมพิราม

สำหรับกิจกรรมทางสังคม ผลิตผลงานเพลงให้กับอำเภอพรหมพิราม จำนวน 3 เพลงคือ พรหมพิรามตามรอย / เที่ยวชมพรหมพิราม / พรหมพิราม 123 ปี (สมัยนายสุริยาหาญไพบูลย์ ดำรงตำแหน่งมาอำเภอพรหมพิราม ) และผลิตผลงานเพลงรักสาว สวท.”ให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดพิษณุโลก

มีจิตสาธารณะในด้านการประชาสัมพันธ์ ทำสปอร์ตงานวัด โรงเรียน และส่วนราชการพร้อมเปิดให้ฟรี ในสถานีวิทยุชุมชน เครือข่าย หจก.เมืองพรหม เรดิโอ จัดประกวดร้องเพลงงานประจำปีวัดป่าสักมาตามลำดับ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม สนับสนุนหลวงพี่ช้าง วัดกรับพวงเหนือ ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิรามช่วยคนติดเตียง ทำโรงทานในงานกฐิน และโอกาสต่างๆอีกด้วย

สำหรับผู้เข้าร่วมรับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น 17 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (ช่องวัน 31 ) บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด

ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 11 คน อาทิ นางสาวสมพิศ บุตรสาระบรรณาธิการบริหารกำกับดูแลสายข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นางสาวชญาณ์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการข่าวภาค 4 สถานีข่าวภาค 4 นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว  สถานีข่าวเอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวร่มเกล้า  อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าว รายการเกาะติดข่าว  สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 นายอติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว รายการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องนายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ พิธีกรข่าว รายการข่าว 5 จี  สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 นางสาวรสริน ประกอบธัญ ผู้ประกาศข่าว  รายการข่าวเช้าหัวเขียว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี นายกรกันต์ สุทธิโกเศศ พิธีกร รายการห้องข่าวบันเทิง  สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 นายภานุพันธ์ ครุฑโต พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ รายการเพชรตัดเพชร,รายการคุณพระช่วยสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 นายศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ  รายการเพลงเอก สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23 นายกิตติ เชี่ยววงศ์กุลพิธีกร ผู้ดำเนินรายการรายการ เดอะ โกลเด้นซองเวทีเพลงเพราะ  ช่องวัน 31

ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวนรวม 7 คน อาทิ นายจิตรกร บัวเนียมนักแต่งเพลงอาวุโส นักแต่งเพลงให้กับศิลปินทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง นายบุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าววิทยุ รายการข่าวยามเช้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายภักดี พลล้ำ หัวหน้าคณะหมอลำและนักแสดงหมอลำวงระเบียบวาทะศิลป์ จังหวัดขอนแก่น นางสาวธิดารินทร์  พรมฮวด ผู้ดำเนินรายการ  รายการคลื่นความคิดความรู้คู่ปัญญา สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ นายพิษณุ  เสามี ผู้ดำเนินรายการ รายการข่าวบริการชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองพรหมเรดิโอเอฟ เอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ นางเมธ์วดี เรียววิไลสุข ผู้ดำเนินรายการ รายการแฟมมิลี่ เลิฟเวอร์ บาย ด๊อกเตอร์เมธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ พันตำรวจเอก ชัยวัฒน์  บูรณะ ผู้จัดรายการ  รายการโรงพักเพื่อประชาชนสถานีวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ