มทบ.34 บวงสรวงบูชาฤกษ์ ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญคณาจารย์ และเททองหล่อ สายชนวน เหรียญพ่อขุนเจืองธรรมิกราช

322

มทบ.34 บวงสรวงบูชาฤกษ์ ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญคณาจารย์ และเททองหล่อ สายชนวน เหรียญพ่อขุนเจืองธรรมิกราช

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 66 มณฑลทหารบกที่ 34 (มทบ.34) ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทองอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ ในการขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญคณาจารย์ และเททองหล่อ สายชนวน เหรียญพ่อขุนเจืองราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พล.ต.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ ผบ.มทบ.34 พร้อมด้วย ผบช.มทบ.34, และผู้แทน หน่วยทหารในพื้นที่ จ.พะเยา และ กำลังพล มทบ.34 ร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช เป็นที่เคารพกำลังพลและครอบครัวในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตลอดจนกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ทุกหน่วย

พลตรี สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ได้กล่าวรายงาน ว่าในนามของหน่วยทหารในค่ายขุน เจืองธรรมิกราช ค่ายขุนจอมธรรมจังหวัดพะเยากำลังพลและ ครอบครัวทุกหมู่เหล่า ได้มาชุมนุมพร้อมกันในมณฑลพิธี ในพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างเหรียญคณาจารย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเป็นการประกาศพระเกียรติคุณ พระองค์ซึ่งเป็นมหาราชแห่งอนุภาคลุ่ม แม่น้ำโขง และมหาราชแห่งแว่นแคว้นแดนล้านนาไทย ซึ่งในการจัดสร้างครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์จำนงหมายเพื่อจัดหาทุนบูรณะอนุสาวรีย์พ่อขุนเจือง ธรรมิกราช สมทบทุนการศึกษาบุตรหลานกำลังพล และสวัสดิการของหน่วยด้วยความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้แต่งดาเครื่องบวงสรวง บูชาสักการะ แด่พ่อขุนเจืองธรรมิกราช