เชื่อมสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน นอภ.แม่สาย จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

251

เชื่อมสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน นอภ.แม่สาย จัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

วันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนกับประชาชนไทย-เมียนมา (people to people connectivity) ทั้ง 2 ประเทศ บ้านพีเมืองน้อง ณ จุดผ่อนปรนการค้าท่าดินดำ บ.ป่าแดง หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับ บ.ดินดำ เมืองพง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

ซึ่งมี พันเอก ณฑี ทิมเสน ผบ.หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก พันโท กฤษฒิชัย กองกิจ ผบ.กองบังคับการควบคุมผาทมิฬหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก พ.ต.ท. คมกฤชไชยสาร รอง ผกก.สภ.แม่สาย นายพิสันต์ แตงคูหา หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรด่านศุลกากรแม่สาย นายยศพงศ์ ตุลาชม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย นายบูเล่ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ TBC เมียนมา

นายสุชาติ พีรบรรณ กำนัน ต.ป่ากุ๊กเหนือ ท่าขี้เหล็ก นายสุชาติ ศักดิ์ดา กำนัน ต.เกาะช้าง และผู้ใหญ่บ้าน ต.เกาะช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั้ง 2 ประทศ เข้าร่วมกิจรรมพบปะเชื่อความสัมพันธ์ ซึ่งในกิจกรรมโครงการนี้ได้มีกิจกรรม ให้บริการทางการแพทย์ โดย รพ.ค่ายเม็งรายฯ/ฉก.ทัพเจ้าตาก ตลาดวิถีชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน นิทรรศการต่างๆ รวมจนถึงการแสดงศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น (รำนกโต ,ฟ้อนล้านนาไทย ระบำกะบย่าตยุน และรำระบำร่ม ) และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กีฬาสากล (เซปักตระกร้อ) และกีฬาพื้นบ้าน (ซักกะเย่อ ,เก้าอี้ตนตรี ,วิ่งผลัดลูกโปงน้ำ) ของชาวบ้านทั้ง 2 ประเทศ สร้างความชื่นมื่นให้แก่ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เชื่อมความสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน

โดยทางด้าน พลตรี ศูภฤกษ์ สถาพรพล ผบ.กกล.ผาเมือง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ในกิจกรรมโครงการนี้….

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน