พิษณุโลก ผลเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ 5 เขต

512

พิษณุโลก ผลเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ 5 เขต

เขต 1 อันดับ 1.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล 40,198 คะแนน อันดับ 2. นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคพลังประชารัฐ 18,685 คะแนน

เขต 2 อันดับ 1 นายนพพล เหลืองทองนารา 30,819 คะแนน อันดับ 2 นายมีดี บัวแก้ว พรรคก้าวไกล 24,516

เขต 3 อันดับ 1.นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรครวมไทยสร้างชาติ 22,765 คะแนน อันดับ 2.นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย 21,969 คะแนน

เขต 4 อันดับ 1 นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย 25,526 คะแนน อันดับ 2. นายนิยม ช่างพินิจ พรรคภูมิใจไทย 24,310 คะแนน

เขต 5 อันดับ 1.นานศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคก้าวไกล 25,763 คะแนน อันดับ 2.นายเอกพงษ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ 16,843 คะแนน