เชียงราย “อาข่า”บนดอยผาฮี้ ไปเลือกตั้ง กกต.คาดใช้สิทธิ์ 77%

126

เชียงราย “อาข่า”บนดอยผาฮี้ ไปเลือกตั้ง กกต.คาดใช้สิทธิ์ 77%

วันที่ 14 พ.ค.66 ที่อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านผาฮี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า พากันออกมาตรวจสอบรายชื่อและใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันตั้งแต่เช้า แม้บางช่วงจะมีฝนตกลงมา

โดยผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลายคนมาในชุดอาข่าสวยงาม เป็นสีสันของการเลือกตั้ง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย มีผู้มีสิทธิ์จำนวน 323 คน โดยผู้นำหมู่บ้าน ให้ข้อมูลว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สส. กันประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีนี้ก็คาดว่าจะไม่ต่ำกว่าครั้งก่อน

สำหรับพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน ประกแบกับคืนที่๋านมามีฝนตก แต่ก็ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน อย่างไรก็ตามยังหากตกในช่วงที่ต้องขนหีบบัตรมายังที่ว่าการอำเภออาจจะยากลำบาก แต่ กกต.เขตและฝ่ายปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้เตรียมแผนไว้รองรับแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย มี 7 เขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 947,885 คน มีหน่วยเลือกตั้งรวม 1,970 หน่วย

ด้านที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ประชาชนต่างทยอยกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ ในการตรวจสอบลำดับกมายเลขการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้เช่นกัน

ด้านนายปรพล พูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย กล่าวว่าปัญหาอุปสรรคอาจมีบ้างเรื่องของฝนตกหนักลงมาในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่เป็นภูเขาสูง หากมีเฉพาะฝนตกคงไม่เป็นอุปสรรคมากยกเว้นหากมีพายุลมพัดแรงก็คงเป็นปัญหาหนัก ในช่วงเช้าท่ผ่านมาพบว่าในการเปิดหน่วยเลือกตั้งทุกจุดทั้ง 1,970 หน่วยเลือกตั้ง รวมถึงตามพื้นที่ภูเขาในเขต ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย และ อ.แม่ฟ้าหลวง ก็สามารถเปิดการลงคะแนนได้ตามปกติ และหากปิดหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็จะสามารถรายงานผลได้อย่างรวดเร็วโดยคาดว่าการนับคะแนนทั้ง 7 เขตเลือกตั้งจะแล้วเสร็จภายในเวลา 23.00 น.ต่อไป สำหรับผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้คาดว่าไม่น้อยกว่าปี 2562 คือตั้งแต่ 77% ขึ้นไป