พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง “พิลึก”ปิดห้องประชุมลับ โรงขยะ1,400 ล้านบาท ห้ามสื่อมวลชนรับฟัง

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ได้เชิญกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังไฟฟ้าระบบปิด

โดยหนังสือระบุว่า “ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้ดำเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนพลังงานไฟฟ้าระบบปิด หรือการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเผาลงระบบปิดที่เป็นมิตรกับบล้อม นั้น “

“ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง และที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว ขอเชิญประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับทราบรายละเอียดโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง” หนังสือดังกล่าว ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนโรงงานขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดใหญในวงเงิน 1,400 ล้านบาท ผลิตกระแสไฟฟ้า 9.9 เมกกะวัตต์ ต้องใช้ปริมาณขยะประมาณ 3,000 ตัน/วัน ซึ่งจะส่งกระทบต่อชุมชนทั้งด้านมลพิษ การจราจร และแหล่งนำ้เพื่อการเกษตร เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากชุมชน และมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านไม่เห็นด้วย อีกทั้งมีการติดป้าย”ชาวบ้านกร่างไม่เอาโรงงานขยะ”หลายแห่ง แต่ได้ถูกทางเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกร่าง เก็บออกไปหมดแล้ว

อย่างไรก็ตาม ระหว่างประชุมสื่อมวลชนเข้าถ่ายภาพและบันทึกเสียง แต่ทางว่าที่ ร.ต.ธรรมนูญ ไม่ยอมให้สื่อมวลชนนั่งรับฟังและถ่ายภาพ โดยอ้างเหตุผลเป็นการเชิญผู้นำตำบลบ้านกร่างมาประชุมเพื่อวางแผนอนาคตตำบลบ้านกร่าง และในวันนี้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย คาดว่าเป็นตัวแทนบริษัทอัลไลแอนซ์คลีนเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคอนเซาท์ ที่ปรึกษาด้านโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าเคยนำผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ส่วนหนึ่งไปดูงานที่จังหวัดขอนแก่นมาแล้ว

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว