พะเยา พระสงฆ์ -ชาวบ้าน ทำพิธีโบราณล้านนา สวดเบิกขอฟ้าขอฝนเติมกว๊านพะเยา(คลิป)

237

พะเยา พระสงฆ์ -ชาวบ้าน ทำพิธีโบราณล้านนา สวดเบิกขอฟ้าขอฝนเติมกว๊านพะเยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาพระครูวิสิทธิ์วรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ เจ้าคณะตำบลเวียงเขต 2 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน ร่วมพิธี สวดเบิก กว๊านพะเยา บริเวณลานพญานาค โดยมีว่า ที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางสุมิตรา กัณฑะมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผอ. โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาและ หัวหน้าส่วน ร่วมพิธีสวดเบิก

สำหรับพิธีสวดเบิกกว๊านพะเยา เป็นการสวดถอน เปิดที่เปิดทาง ขจัดปัดเป่า สิ่งอัปมงคล จะมีพระสงฆ์ จำนวน5รูป จะทำพิธีสวด เป็นสำเนียงภาษาล้านนามีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลาง เพื่อขับไล่เอาสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดี ขจัดปัดเป่า เพื่อให้บริเวณหรือสถานที่ ในกว๊านพะเยา ให้หายหมดสิ้นไปอีกทั้งเพื่อให้เกิดความเป็น สิริมงคลที่ดี ให้กับชาวพะเยา และกว๊านพะเยา ให้มีน้ำ เพียงพอ ให้ชาวบ้านผู้คน อยู่ดีมีสุข ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล ของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน

การสวดเบิกในครั้งนี้ เนื่องจากกว๊านพะเยาประสบกับปัญหาภัยแล้งน้ำแห้ง เหลือน้ำประมาณ 2- 3ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยว ติดต่อกันมาหลายเดือน อีกทั้งฝนที่ตกลงมา ประปราย ซึ่งไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในกว๊านได้ ตามเชื่อของชาวบ้านจะต้องทำพิธีสวดเบิก ให้กว๊านพะเยา ขจัดปัดเป่า เปิดที่เปิดทาง เพื่อขอฝนตก ลงมาเพิ่มเติมในกว๊านพะเยาให้มีน้ำใช้ ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลล้านนาจนถึงปัจจุบัน