ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ มอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปาด 118 หลังคาเรือน

693

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ มอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำปาด 118 หลังคาเรือน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่วัดทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบภัย(วาตภัย)ในพื้นที่อำเภอน้ำปาด จำนวน 118 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัย

โดยสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 อำเภอน้ำปาดได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้บ้านเรือนของราษฎรเสียหาย ในหลายพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน จำนวน 118 หลังคาเรือน ในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้ออกสำรวจความเสียหาย โดยแบ่งเป็นเสียหายหลังคาเปิดทั้งหลัง จำนวน 18 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน จำนวน 100 หลังคาเรือน และวัดเสียหาย 1 แห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด โดยพร้อมที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นี้ ช่วยเหลือสูงสุดตามที่ได้รับความเสียหายจริง ไม่เกินรายละ 49,500 บาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน