กองบิน 46 พิษณุโลก “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้ผู้ป่วยมะเร็ง

นางพัฒน์นรี พานิช เกตุรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 ร่วมกับ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 46 พิษณุโลก นำกำลังพลทหารจิตอาสา ลงพื้นที่ ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย สร้างห้องสุขา ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ และมอบทุนสนับสนุนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค พร้อมอุปกรณ์ล้างแผล ให้กับ นางสาววิรัตน กรณีกิจ อายุ 62 ปี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ระยะสุดท้ายซึ่งอาศัยเพียงลำพัง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ กองบิน 46 ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากนางสาวนัฐศภักชญ์ กัญจน์วัฒนธร อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/6 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับนางสาววิรัตน์กรณีกิจ ดังกล่าว