กองบิน 46 พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ

128

กองบิน 46 พิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ตามโครงการในพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน ฝูงบิน 461 กองบิน 46 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน ๔๖๑ กองบิน 46 เพื่อปฏิบัติภารกิจฝนหลวงตามโครงการ ในพระราชดำริ ที่ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน 21 (จว.อุบลราชธานี) และกองบิน 7 (จว.สุราษฎร์ธานี)

โดยขณะนี้ หน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวง ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ออกปฏิบัติภารกิจฝนหลวงตามโครงการในพระราชดำริ จำนวน 3 ฐานปฏิบัติการ ประกอบด้วย กองบิน 46 (อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา) กองบิน 21 (จว.อุบลราชธานี) และกองบิน 7 (จว.สุราษฎร์ธานี)