พะเยาพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนเสียหายยับ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562เวลา ประมาณ 18.00 น จังหวัดพะเยา เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมพัด กระโชกแรง ส่งผลกระทบให้ บ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่หมู่ 4-5-8-9 บ้านปิน ตำบลบ้านปิน และบ้านหนองหล่ม หมู่ 8 ตำบลหนองหล่ม เสียหาย 8หลังคาเรือน รวม 2 ตำบล ตำบลบ้านปินและตำบลหนองหล่ม สายกว่า 30 หลังคาเรือน ของในเขตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม

จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่านอกจากหลังคากระเบื้อง มุงหลังคาของชาวบ้านเสียหายยังพบว่า ต้นไม้ได้หักโค่นล้มทับ ตามถนนในที่สาธารณะตลอดจนทับรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายไปตามๆ กัน โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำการ ช่วย ช่วยเหลือกันและกันพร้อม สำรวจ ความเสียหายและให้การช่วยเหลือนำกระเบื้อง มาแจกจ่าย และตัดต้นไม้ที่หักโค่น และพร้อมกับเฝ้าระวังเกิดฝนฟ้าคะนองซ้ำขึ้นมาอีก