ไทย-เมียนมา พบปะชื่นมื่นจัดหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

145

ไทย-เมียนมา พบปะชื่นมื่นจัดหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

วันที่ 24 เม.ย.66 เวลา 09.30 น. นายยศพงศ์ ตุลาชม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สาย เป็นผู้แทน นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้าน อ.แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก

พร้อมด้วย พ.ท.กฤฒิชัย กองกิจ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก ร.ท.ชัยวัฒน์ ทิตยศักดิ์ ผบ.ร้อย ม.4 ฉก.ทัพเจ้าตาก ร.ท.นิคม ดอกพรม ชป.กร.313 กกล.ผาเมือง นายสุชาติ พีระบรรณ์ กำนัน ต.ป่ากุ๊กเหนือ ท่าขี้เหล็ก นายบุญรันต์ นันทะชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ.ป่ากุ๊กเหนือ นายส่ง เตวิยะ ต.ป่ากุ๊กเหนือ ท่าขี้เหล็กใต้ และหน่วยงานราชการไทย – เมียนมา พี่น้องประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ณ บริเวณ จุดผ่อนปรนการค้า บ.ปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โดยงานนี้รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้านปางห้า นักเรียบนักศึกษา บ.ปางห้า และจากพีน้อง บ.ป่ากุ๊ก ท่าขี้เหล็ก และมีการสาธิตดับไฟป่าจาก สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ ปล่อยปลาลงแม่น้ำรวก – ปลูกต้นไม้ (ต้นกาสะลองคำ) โดยมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ (เซปักตระกร้อ) กีฬาพื้นบ้าน (ยิงเป้า) ด้วยหนังสติ๊ก และกอล์ฟคนจน) ซึ่งกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนในครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่นของพีน้องไทย-เมียนมา ทั้ง 2 ฝั่ง

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน