พะเยารับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 

วันที่ 16พฤษภาคม 2562 รับเสด็จ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่จะเสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์  ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การรับเสด็จ

ในวันที่16 พฤษภาคม 2562ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมพระยางำเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ในเวลาต่อมาเสด็จทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ พระสมเด็จพระศรีนครินทรา  บรมราชชนนี ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา  และจะเสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา


ทั้งนี้นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์