เชียงราย ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อน

วันที่ 23 เมษายน 2566 จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อน และลูกเห็บตก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ห้วงเย็น-ค่ำของวันที่ 21 เมษายน 2566 ทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.กองกำลังผาเมือง พ.อ.ณฑี ทิมเสน ผบ.ทัพเจ้าจาก ได้จัดกำลังจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย โดยพบมีพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 27 หลังคาเรือน และ อำเภอเชียงของ จำนวน 13 หลังคาเรือน

โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จาก กองบังคับการควบคุมผาแด่น หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 312 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3208 และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3212 ที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย ได้ตรวจสอบความเสียหายล่าสุดใน จ.เชียงราย จากเหตุพายุลมพัดแรงในช่วงเวลาดังกล่าวว่า มีบ้านเรือนเสียหายรวมกันกว่า 967 หลังคาเรือน โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 16 อำเภอ 41 ตำบล 156 หมู่บ้าน และ 11 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีอาคารหน่วยงานราชการเสียหาย 3 แห่ง อ.เชียงของ เกิดขึ้นในพื้นที่ 2 ตำบล 25 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนเสียหายกว่า 357 หลัง อ.แม่จัน จำนวน 8 ตำบล 26 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนเสียหาย 152 หลัง โดยทั้ง 2 อำเภอนอกจากจะมีฝนตก พายุแล้วยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วย