พิษณุโลก “ชวน หลีกภัย” หาเสียงช่วย “อาจารย์จักษ์” ปราศรัยนโยบายพรรคประชาธิปัตย์

วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 06.30 น บริเวณตลาดใต้ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ทักทายประชาชน ที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดใต้ โดยมี อาจารย์จักษ์ พันชูเพชร ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 พิษณุโลก พร้อมคณะร่วมหาเสียงในครั้งนี้

นายชวน หลีกภัย และคณะ เดินทางถึง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เขต 1 เพื่อช่วยรณรงค์หาเสียงช่วย อาจารจักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้สมัคร เบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ และ ขอเสียงสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 26 โดยเริ่มต้นปราศรัยกลางตลาดใต้ ก่อนเดินเข้าตลาดไปพบปะพ่อค้า แม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตลาดใต้ ได้ทักทาย และขอถ่ายรูปกับนายชวน หลีกภัย อย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก

โดยนายชวน ได้เล่าถึงข้อมูลความเป็นมา สถานการณ์ พัฒนาการทางการเมืองจากอดีตถึงปัจจุบันในฐานะประจักษ์พยานที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ มาด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นว่าการปลูกฝังเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเท่านั้นจึงจะเป็นยารักษาโรคร้ายอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่กำลังเป็นโรคระบาดอยู่ในบ้านเมืองของเราและยังไม่มียารักษา หรือ ไม่มีวีคซีนป้องกัน มีแต่ประชาชนเท่านั่นที่จะเป็นผู้สร้างภูมิต้านทานการทุจริต โดยการสนับสนุนคนดีให้มีโอกาสได้ทำงาน ให้บ้านเมือง รวมถึงได้กล่าวถึงผลงานของพรรคนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

สำหรับ อาจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร เป็นผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ มึอุดมการณ์ทางการเมืองชัดเจน เป็นคนที่นายชวน ชักชวนมาลงสมัครเพราะเห็นว่าเป็นคนดี ขอให้ชาวพิษณุโลกโปรดให้การสนับสนุน เช่นเดียวกับขอให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ พรรคการเมืองที่ยืนหยัดทำงานให้กับบ้านเมือง และ มีผลงานที่ริเริ่มไว้ และมีการพัฒนาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหลายเรื่อง เช่น รถไฟทางคู่ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เบี้ยผู้สูงอายุ นมโรงเรียน กองทุน กยศ. ประกันรายได้เกษตรกร ฯลฯ