กองทัพภาคที่ 3​ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาฯ รวมพลังจัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์

 

วันที่​ 20​ เมษายน 2566​ ณ​ บริเวณ​ตั้งแต่​สามแยกเรือนแพจนถึงห้าแยกโคกมะตูม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลทีวีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนนหลักที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ให้เกิดความเรียบร้อยส่งผลให้ทัศนียภาพในเมืองพิษณุโลก เป็นเมืองน่าอยู่

โดยมี​พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ​/รองผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้​ ได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับสนันสนุนกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก​ ร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามแนวเส้นทางถนนสายหลักเมืองพิษณุโลก

ทั้งนี้ประธานในพิธีได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและวางแผนการดำเนินก่อนปฏิบัติจริงให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์/ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ​ เขต 33 (พิษณุโลก)ได้ดำเนินการจัดประชุม Focus Group เพื่อหาข้อตกลงและแนวทางในการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์ เมืองพิษณุโลก” ที่ผ่านมานั้น​ ทั้งนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันจัดกิจกรรม
Kickoff