เชียงราย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิต เคลื่อนที่ อ.แม่สาย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.66 เวลา 09.00 น. นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงราย พร้อมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่อำเภอแม่สาย ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย พร้อมมอบเครื่องกรองอากาศ 50 เครื่อง ที่ทางคณาจารย์ และช่างแผนกไฟฟ้ากำลังของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้ผลิตประกอบขึ้น เพื่อนำมามอบให้กลุ่มผู้ป่วยเปราะบางในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย

ตามที่เหล่ากาชาดเชียงราย แม่บ้านมหาดไทย ได้รับมอบทุนสนับสนุนเป็นจำนวน 100,000 บาท มาจาก พระไพศาลประชาทร ว.( พบโชค ติสฺสวํโส ) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนของพีน้องประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย ที่ได้รับผลกระทบวิกฤตหนักจากปัญหาหมอกควันในรอบ 10 ปี และยังมีตัวแทนจากบริษัทไฮเทรด ได้มอบหน้ากากเครื่องฟอกกรองอากาศ อีกจำนวน 80 เครื่อง

โดยมี นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย และกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่หน่วยงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแม่สาย ให้การตอนรับคณะฯ

ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย ได้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต 184 ราย บริจาคโลหิตได้ 137 ราย ยอดปริมาณโลหิต 55,150 ซีซี บริจาคดวงตา 6 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ราย

ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กึ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ขอขอบคุณทุกท่านแทนผู้ป่วยทุกคน ที่จะได้นำ โลหิต ดวงตา อวัยวะ ร่างกาย ไปช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ ณ โอกาสนี้ และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านและผู้บริจาคโลหิตทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป…

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน