“หนุ่ม เมืองพรหม” คว้ารางวัล“เทพทอง” บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง

“หนุ่ม เมืองพรหม” หรือ นายพิษณุ เสามี นักจัดรายการชื่อดังเมืองสองแคว ได้รับรางวัล“เทพทอง” ครั้งที่ 21 โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งปร เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยต่อผู้สื่อข่าวว่า สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 21 สำหรับปีนี้ทางสมาคมฯ ได้นำความขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำผู้แทนองค์กรดีเด่น จำนวน 17 คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 11 คน บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจำนวน 7 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 21 จำนวน 20 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลและโล่เกียรติยศ

ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 11 คน อาทิ

1. นางสาวสมพิศ บุตรสาระ บรรณาธิการบริหารกำกับดูแลสายข่าวในพระราชสำนัก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

2. นางสาวชญาณ์ทิพย์ วิจิตรกุลภรณ์ บรรณาธิการข่าวภาค 4 สถานีข่าวภาค 4

3. นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว สถานีข่าวเอทีวี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. นางสาวร่มเกล้า อมาตยกุล ผู้ประกาศข่าว รายการเกาะติดข่าว สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8

5. นายอติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว รายการข่าววันใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓

6. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ พิธีกรข่าว รายการข่าว ๕ จี สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

7. นางสาวรสริน ประกอบธัญ ผู้ประกาศข่าว รายการข่าวเช้าหัวเขียว สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

8. นายกรกันต์ สุทธิโกเศศ พิธีกร รายการห้องข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23

9. นายภานุพันธ์ ครุฑโต พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ รายการเพชรตัดเพชร,รายการคุณพระช่วย

สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23

10. นายศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ รายการเพลงเอก สถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ หมายเลข 23

11. นายกิตติ เชี่ยววงศ์กุล พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ รายการ เดอะ โกลเด้นซอง เวทีเพลงเพราะ ช่องวัน 31

ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียง จำนวนรวม 7 คน อาทิ

1.นายจิตรกร บัวเนียม นักแต่งเพลงอาวุโส นักแต่งเพลงให้กับศิลปินทั้งเพลงลูกทุ่งและลูกกรุง

2. นายบุญมา ศรีหมาด ผู้ประกาศข่าววิทยุ รายการข่าวยามเช้า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

3. นายภักดี พลล้ำ หัวหน้าคณะหมอลำและนักแสดงหมอลำวงระเบียบวาทะศิลป์ จังหวัดขอนแก่น

4. นางสาวธิดารินทร์ พรมฮวด ผู้ดำเนินรายการ รายการคลื่นความคิด ความรู้คู่ปัญญา สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์

5. นายพิษณุ เสามี ผู้ดำเนินรายการ รายการข่าวบริการชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ เอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์

6. นางเมธ์วดี เรียววิไลสุข ผู้ดำเนินรายการ รายการแฟมมิลี่ เลิฟเวอร์ บาย ด๊อกเตอร์เมธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

7. พันตำรวจเอก ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้จัดรายการ รายการโรงพักเพื่อประชาชน สถานีวิทยุในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หนุ่ม เมืองพรหม หรือ นายพิษณุ เสามี นั้นเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองพรหมโฆษณา ซึ่งมีสถานีในสังกัดหลายสถานีด้วยกัน เป็นผู้ดำเนินรายการ รายการข่าว บริการชุมชน สถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิรตซ์ พร้อมกันนี้ยังเป็นอุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชน พิษณุโลก อีกด้วย