พะเยา สงกรานต์ การละเล่นแปลก ชาวไทลื้อ ร้องเล่นเต้นโยนลูกข่าง ช่วงเทศกาลปีใหม่เมือง(คลิป)

วันที่ 10 เมษายน 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวไทยลื้อหรือชาวบ้านชุมชนตำบลหย่วนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ต่าง พากันแต่งกายชุดไทลื้อ เต้นร้องรำทำเพลง และโยนลูกข่างซึ่งเป็น การละเล่นพื้นบ้านของไทลื้อ ที่ หาดูยาก และจะทำกันเพียงเทศกาลหรืองานต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกรือเทศกาลปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์เท่านั้น สำหรับปัจจุบัน จะหาดูได้ยากแล้วซึ่ง ปัจจุบัน มีเพียงชุมชนไทลื้อที่อำเภอเชียงคำเท่านั้นที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม การละเล่น กันมาแบบยาวนานจนถึงปัจจุบัน

โดยประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมไทลื้อการโยน ลูกข่างในการละเล่นจะมีการฟ้อนรำกันเป็นวงกลม แล้วแต่จะ 4 คน 6 คนหรือ 8 คน หลังจากนั้น จะแบ่งข้างละเท่าๆกันและโยน ลูกข่างที่ทำจาก ไม้ที่จักสานมาเป็นรูปปิรามิดร้อยด้วยเชือกเหมือน โมบาย เพื่อให้ มือจับได้สะดวกและมีการโยนสลับกัน ไปมา เป็นจังหวะตามเสียงฆ้องกลองการละเล่นดังกล่าว เป็นการเล่นของชุมชนไทลื้อ จากอดีตจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเพณี และวัฒนธรรม ของชุมชนไทลื้อ อำเภอเชียงคำจะหาดูหาชมได้ยากแล้ว และ ยังสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน