เชียงราย ศิลปินจัด Save ChiangRai หมอกควันพิษปกคลุม วาดรูปแสดงสัญลักษณ์นำรูปออกประมูลนำเงินช่วยอาสาดับไฟป่า

วันที่ 8 เมษายน 2566 ที่สมาคมขัวศิลปะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมคณะกรรมการ และศิลปินเชียงราย ร่วมสร้างสรรค์ Wall Art ขนาด 2.50 x 13 เมตร เล่าเรื่อง ปัญหามลภาวะหมอกควัน PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการ “Save Chiang Rai, 2023 I love this town but PM 2.5 Is killing me!” เพื่อเป็นการสื่อทุกคนให้ตระหนักถึงพิษของมลภาวะทางอากาศกับปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ผ่านงานด้านศิลปะและศิลปิน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการ สานต่อจากโครงการ Art for Air ที่ศิลปินภาคเหนือได้สะท้อนงานศิลปะในหลายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันที่กระทบกับประชาชนในพื้นที่ อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคม

ในช่วงการแสดงออกของศิลปินเชียงราย ยังได้มีการบรรเลงจากปี่น้ำเต้า จาก อาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ และ อาจารย์เชิด สันดุษิต อ่านบทกวี หมอกควันไฟห่ม

ทั้งนี้ภาพวาด ขนาด 2.50 x 13 เมตร เป็นการเล่าเรื่องราวความโหดร้ายของปัญหาหมอกควัน PM 2.5 บนกำแพงศิลปะโดยศิลปินเชียงราย “Butterfly Effect” (บัตเตอร์ฟลาย เอ๊ฟเฟ๊ก ทฤษฏีผีเสื้อขยับปีก) ความมืดครึ้มมัวหมองของอากาศ เป็นภาพสะท้อน “การกระทำของคนไม่กี่คน ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงให้กับผู้คนจำนวนมาก” จากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพ และการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ยังจัด กิจกรรมประมูลภาพวาดศิลปะจากศิลปินเชียงราย เพื่อเป็นกองทุนตั้งต้นในการนำมาจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ โดยจัดให้มีการนำผลงานของศิลปินทั่วประเทศส่งมาเพื่อประมูลในเพจขัวศิลปะ เพื่อนำรายการร่วมโครงการฯ และเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในปีต่อไป และยังนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งมอบให้อาสาดับไฟป่า และยังมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ จิตอาสา ในการดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในขณะนี้