พิษณุโลก ปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

419

พิษณุโลก ปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวก และปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถ อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังทอง สารวัตรตำรวจทางหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ

นายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวชนบทพิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ในช่วงเทศกาลของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนน สายต่างๆ เป็นจำนวนมาก และมักเกิดอุบัตติเหตุจราจรททางถนน สูงกว่าระยะเวลาปกติ 2-3 เท่า

ดั้งนั้นสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๙ อุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วย แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโล แขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย แขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งตำรวจทางหลวง ศูนย์ ปภ.เขต 9 (พิษณุโลก) และผู้แทนบริษัทกลางฯ เห็นว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ให้เกิดความปลอดภัย เพื่อรองรับและสนับสนุน นโยบายของกระทรวงคมนาคมในการดำเนินมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 เป็นระยะเวลา 7 วัน ให้สามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการแอดมิท (admit) และจำนวนการเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชน นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ลดในจากสถิติในปีที่ผ่านมา แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จึงได้จัดให้การปล่อยขบวนรถอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อไปช่วยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของประชาชน