ปปท.-ป.ป.ช.ตรวจศูนย์อนามัยที่ 2 ตามที่สื่อโซเชียลโพสต์ฝ้าเพดานพังทลาย ขณะก่อสร้าง

418

ปปท.-ป.ป.ช.ตรวจศูนย์อนามัยที่ 2 ตามที่สื่อโซเชียลโพสต์ฝ้าเพดานพังทลาย ขณะก่อสร้าง

วันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ศูนย์อนามัยที่ 2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ เขต 6 (ปปท.เขต 6) และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจสอบการก่อสร้างอาคารชีววัฒนคลินิก ตามที่มีสื่อโซเชียลออกมาเผยแพร่เกี่ยวกับปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ทั้งผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าห้องตรวจ ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ในวงเงินงบประมาณเกือบ 9,000,000 บาท

โดยมีนายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับงาน ข้าราชการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับปรับปรุงอาคารชีววัฒนคลินิก เพื่อใช้ตรวจสุขภาพประจำปี คัดกรองสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามปัญหาที่พบจากการตรวจเช่นไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบ New Normal

อย่างไรก็ตามเมื่อช่างติดตั้งฝ้าเพดานความยาวประมาณ 20 เมตร กว้างกว่า 2 เมตร ได้พังลงมาคาดว่ารับน้ำหนักไม่ไหว ต้องปรับเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ให้มีความแข็งแรง แต่ยังไม่ได้ตรวจรับงานแต่อย่างใด

หลังจากรับฟังการชี้แจงความเข้ากันเรียบร้อยแล้ว นายนนทพัฒน์ และคณะ รวมทั้งช่างจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงไปตรวจบริเวณก่อสร้างตกแต่ง โดยช่างของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุในการติดตั้งฝ้าเพดานใหม่แล้ว


นายแพทย์ประสาน กล่าวว่า ตามที่ ฝ้าเพดานอาคารตรวจสุขภาพ ได้เกิดร่วงหล่นลงมาโดยยังไม่มีการส่งมอบทางศูนย์อนามัยที่ 2 และโยธาธิการจังหวัดได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแจ้งให้ผู้รับเหมาแก้ไข ทำโครงสร้างให้แข็งแรง ดังนี้ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กำลังรอการ ตรวจรับอีกรอบหนึ่ง ขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ไม่ต้องกังวล สามารถมาใช้บริการได้ตามปกติ สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง สำหรับ อาคารดังกล่าวจะใช้ เป็นสถานที่ตรวจสอบร่างกาย ที่มีความผิดปกติ ทางด้านกล้ามเนื้อหัวใจและสมอง