ผอ.ป.ป.ช.พิษณุโลก เผยอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างวิ่งเต้นคดี พบเห็นแจ้งทันที

วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรณีมีผู้ปล่อยข่าวว่าจะสามารถวิ่งเต้นคดีทุจริตต่อ ป.ป.ช.พิษณุโลก พวกตนมีอำนาจหน้าที่และมีวินัย ผิดกฎหมายเช่นกัน ถ้าพวกตนกระทำความผิดตัวเองมีโทษ 2 เท่า ในเรื่องนี้ ยืนยันว่าไม่มี และไม่เคยประพฤติ เรื่องเสื่อมเสีย แม้แต่การคบหาสมาคมกับใครค่อนข้างระวังตัวมาก

ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า ขอยืนยันว่าไม่มีใครสามารถวิ่งเต้นคดีได้ เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ขออย่าไปหลงเชื่อ เข้าข่ายหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทอง หากพบเห็นขอให้แจ้งต่อต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก โทร. 055-009974 หรือ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ได้ทันที

นายสมยศ กล่าวอีกว่า สถิติจำนวนเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นและผลการดำเนินการ รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 จำนวนเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องไต่สวน และผลการดำเนินการในรอบ 6 เดือน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้

เรื่องร้องเรียนตรวจสอบเบื้องต้น 75 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คงเหลือ 54 เรื่อง กรณีไต่สวน 23 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.7 เรื่อง คงเหลือ 16 เรื่อง

เรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ 14 เรื่อง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 เรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่องกระทรวงคมนาคม 1 เครื่องกระทรวงกลาโหม 1 เรื่องกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 1 เรื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ 1 เรื่อง

เรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 เรื่อง กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัยและนวัตกรรม 2 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง กระทรวงสาธารณสุข 1 เรื่อง กระทรวงการคลัง 1 เรื่อง