อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรก คักคัก “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” แต่งชุดทหารเอก”พระยาพิชัย”

456

อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรก คักคัก “ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ” แต่งชุดทหารเอก”พระยาพิชัย”

เมื่อเวลา 08:30 น.ของวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 เขตของจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีนายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.สุทธิพงษ์ เป็กทอง ผบก.ตร.ภ.จว. อุตรดิตถ์ พ.ต.อ.พีระเพ็ชร์ อุบลจิตต์ รอง ผบก. นายประเดิม เดชายนตบัญชา นายอำเภอเมือง นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นางณิรดา พรมสุวรรณ นายอำเภอทองแสนขันและส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กกต. ร่วมกันทำการรับสมัครผู้ที่สนใจเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 3 เขต
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1มีอำเภอเมืองอุตรดิตถ์วันนี้มีผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จำนวน 8 รายคือ

นายโปรย สมบัติ เบอร์ 1 (พรรคไทยสร้างไทย )
นายพิชญุตม์ พอจิต เบอร์ 2 (พรรคภูมิใจไทย )
นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ เบอร์ 3 ( พรรคเพื่อไทย )
นางสาวสุภาพิชญ์ สุขศรี เบอร์ 4(พรรคก้าวไกล)
นายเรวัต คล้ายสมบูรณ์ เบอร์ 5 (พรรคพลังประชารัฐ)
นายอาณัติ วงศ์สถาน เบอร์ 6 (พรรคประชาธิปัตย์)
นายประสิทธิ์ เพ็งแจ่ม เบอร์ 7(พรรคเสรีรวมไทย)
และนางสาวพิมณัฏฐา จิระพุทธภา เบอร์ 8 (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

เขตเลือกตั้งที่ 2 มี อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และตำบลนาอินกับตำบลนายางของอำเภอพิชัย มีผู้ที่สนใจเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 คือ
นายวัชรินทร์ ชัยภัทรชนก เบอร์ 1
นายพงษ์นิมิตร แก้วแดง เบอร์ 2 (พรรคภูมิใจไทย)
นายสำราญ แปงการิยา เบอร์ 3 (พรรคครูไทย)
นาย อัฑฆ์ เชื้อมีสี เบอร์ 4(พรรคพลังประชารัฐ)
นายประสิทธิ์ คลังสีดา เบอร์ 5 (พรรคประชาธิปัตย์)
นายวิษณุ เกิดศิลป์ เบอร์ 6 (พรรคเสรีรวมไทย)
นายวารุจ ศิริวัฒน์ เบอร์ 7 ( พรรคเพื่อไทย )
นางสาวรสรินทร์ ศรัณย์เกตุ เบอร์ 8 (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
นายณัฐวุฒิ บุญมาติด เบอร์ 9 (พรรคก้าวไกล)
และ นายเอนก ธรรมใจ เบอร์ 10 พรรคไทยสร้างไทย
ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 3 มีอำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และ อำเภอทองแสนขันยกเว้นสองตำบลคือตำบลนาอินกับตำบลนายาง มีผู้ที่สนใจเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 3 คือ

นางฐิตินันท์ ศรีประทินพงศ์ เบอร์ 1 (พรรคไทยศรีวิไล)

นายบัญชา อรุณเขต เบอร์ 2 (พรรคไทยสร้างไทย )
นายยิ่งใหญ่ อายะนันทน์ เบอร์ 3 (พรรคภูมิใจไทย)
นายศรัณย์วุฒิ ศรัญย์เกตุ เบอร์ 4 (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
นายธนพล หมื่นยา เบอร์ 5 (พรรคประชาธิปัตย์)
นางสาวจิรายุ ดวงแก้ว เบอร์ 6 ( พรรค………)
นายบุญยัง ภู่ดัด เบอร์ 7 ( พรรค………)
และ นายรวี เล็กอุทัย เบอร์ 8 ( พรรคเพื่อไทย )
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน