พิษณุโลก สมัคร ส.ส.วันแรกคึกคัก เปิดรายชื่อตัวเต็งครบทุกเขต

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก สถานที่เปิดรับสมัคร ส.ส.วันแรกในระหว่างวันที่ 3 -‘7 เมษายน 2566 บรรยากาศทั้งผู้สมัครและผู้ติดตามเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดพิษณุโลก ให้ผู้ลงชื่อคิวจับสลากสมัครทุกพรรค ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง โดยผู้สมัครทั้งหมดมาลงเวลาก่อน 08.30 น. จะได้จับหมายเลข  พอถึงเวลา กกต. จึงให้ผู้มาลงชื่อได้จับสลาก 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจับเพื่อให้มาจับสลากก่อน และครั้งที่สองเป็นการจับเพื่อจัดลำดับ หมายเลขที่จะนำไปใช้หาเสียง

สำหรับการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พิษณุโลก ในครั้งนี้ อดีต ส.ส. เมื่อปี 2562 ต่างเดินทางมาลงสมัครกันเกือบครบทุกเขต ขาดเพียงนายมานัส อ่อนอ้าย อดีต ส.ส.เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งไม่ได้เดินทางมาสมัคร เนื่องจากมีอาการป่วย แต่ส่งบุตรชายมาลงสมัครแทนในนามพรรคไทยสร้างไทย

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก 5 เขตเลือกตั้ง ตามลำดับหมายเลข ประกอบด้วย

 

เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย
นายยุทธนา แพนคร หมายเลข 2 พรรคไทยศรีวิไลย์
นายมงคล เหลี่ยมวัฒนกุล หมายเลข 3 พรรคไทยสร้างไทย
นางสาวรติรัตน์ จันทร์เพื่อ หมายเลข 4 พรรครวมพลัง
นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร หมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์
นายธนิท กิตติจารุรักษ์ หมายเลข 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายบวรเดช หล้าแหล่ง หมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย
พล.ต.ต.นฤชา สุวรรณลาภา หมายเลข 8 พรรคเสรีรวมไทย
นายประดิพัทธ์ สันติภาดา หมายเลข 9 ครับก้าวไกล
นางเฉลิมศรี จันทร์หิรัญ หมายเลข 10 พรรคไทยภักดี
นายอดุลย์วิทย์ วิวัฒนา หมายเลข 11 พรรค พลังประชารัฐ

เขตเลือกตั้งที่ 2

นายอนิรุทธิ์ เลิศสุคนธ์ หมายเลข 1
พรรคไทยสร้างไทย
นายมีดี บัวแก้ว หมายเลข 2 พรรคก้าวไกล
ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงษ์ หมายเลข 4 พลังประชารัฐ
นายพัฒนปกรณ์ ดอนตุ้มภัย หมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายทองแดง สิงห์ลอ หมายเลข 6
พรรคไทยศรีวิไลย์
นางสาว ปุญชรัสมิ์ ศิริสวัสดิ์ หมายเลข 7 พรรคประชาธิปัตย์
ร้อยตรีบรรเจิด เมืองเขียว หมายเลข 8 พรรคเสรีรวมไทย
นายทองคำ รอทอง หมายเลข 9 พรรค
ไทยภักดี
นายนพพลเหลืองทองนารา หมายเลข 10 พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3

นายวิมล สารมะโน หมายเลข 1 พรรค
ประชาธิปัตย์
นายจเด็ศ จันทรา หมายเลข 2 พรรคเพื่อไทย
นายอนุชา น้อยวงศ์ หมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทย
นางสาวสปัณร์หยก วีระบุญย์กฤชหมายเลข 4 พรรคดสรีรวมไทย
นายพงษ์มนู ทองหนัก หมายเลข 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายจงกล พลับพลา หมายเลข 6 พรรคไทยสร้างไทย
นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์ หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ
นายโชคดี สายนำพามีลาภ หมายเลข 8 พรรคก้าวไกล
นาย ชนะเลิศ วังคีรี หมายเลข 9 พรรค
พลังสังคมใหม่

เขตเลือกตั้งที่ 4

นายบุรินทร์ เที่ยงตรง หมายเลข 1 พรรคไทยสร้างไทย
นางสาวชุตินันท์ ชญาณ์นันท์โภคินหมายเลข 2 พรรคก้าวไกล
นายภวัต เจริญลาภ หมายเลข 3
พรรคเสรีรวมไทย
นางสาวกันตปียา แก่บุตรี หมายเลข 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
นางสาวพิมพ์พิชชา ศุภกิจเจริญหมายเลข 5 พรรคเพื่อไทย
นางสาวมุธิตา ทองคำนุช หมายเลข 6 พรรคประชาธิปัตย์
นายอัศวิน นิลเต่า หมายเลข 7 พรรคพลังประชารัฐ
นายนิยม ช่างพินิจ หมายเลข 8 พรรคภูมิใจไทย
นายสมบูรณ์ จำเนียรสุขสกุล หมายเลข 9 พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5
นายเอกพงษ์ กุลเจริญ หมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ
นายชนะชน อ่อนอ้าย หมายเลข 2 พรรคไทยสร้างไทย
นายธรธวัช แจ่มอุดมโชต หมายเลข 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
นายพลิ้ง บุญแสงสวัสดิ์ หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์
นายธีรศักดิ์ บุญธรรม หมายเลข 5 พรรคอนาคตไทย
นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ หมายเลข 6 พรรคก้าวไกล
นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ หมายเลข 7 พรรคเพื่อไทย
นายอวยชัย ใจรักษ์ หมายเลข 8 พรรค
ไทยภักดี
นายนคร มาฉิม หมายเลข 9 พรรคภูมิใจไทย
นางสาวพนารัตน์ เขียวเงิน หมายเลข 10 พรรคเสรีรวมไทย