พิษณุโลก จัดพิธีเจริญพุทธมนต์”วันอนุรักษ์มรดกไทย”ถวายพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

78

พิษณุโลก จัดพิธีเจริญพุทธมนต์”วันอนุรักษ์มรดกไทย”ถวายพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์การจัดงาน” วันอนุรักษ์มรดกไทย” จังหวัดพิษณุโลก ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบุญเลิศ สอนเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลก นำบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ ชาติอันเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็น เอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น

โดยวันอนุรักษ์มรดกไทย จัดขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ได้มีการจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย อีกด้วย