พิษณุโลก “พงมนูษ์ ทองหนัก” เปิดแข่งขันกีฬา อบต.พันชาลี อ.วังทอง


วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลพันชาลี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีธรรม ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายสมบูรณ์ กูดน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ในนามคณะกรรมการการแข่งขัน กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลพันชาลีร่วมเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนเพื่อพัฒนาให้นักกีฬามีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาและเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในตำบลพันชาลี

ในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีเยาวชนและประชาชนตำบลพันชาลี เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 กลุ่มชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, เซปักตะกร้อ, เปตองทีมผสม และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อทีมผสม, วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่งเรือบก และวิ่งกระแทกลูกโป่ง