พิษณุโลก เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ  ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11:30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช 771 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ดาวน์โหลด -ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง : ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

เมื่อทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiD จะมีทางเลือกในการลงทะเบียน 2 รูปแบบ คือ ลงทะเบียน ด้วยตนเอง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและการตรวจสอบภาพใบหน้า หรือลงทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง แล้วทำตามขั้นตอนตามลำดับ ซึ่งจะมีการให้กำหนดรหัสผ่านส่วนบุคคล (8 หลัก) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน