จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่

วันที่15 พฤษภาคม2562 ที่โรงมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพมหานครนายเทอดพงศ์ ไชยนันท์ ..บัญชีรายชื่อประธาน กกต.พรรคประชาธิปัตย์( ปชป.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ และมีวาระที่สำคัญคือเลือกตั้งหัวหน้าพรรค ปชป.คนใหม่แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีนายชวน หลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรค และสมาขิกพรรค สาขาพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้องเพรียง

ภายหลังสมาชิกพรรค ปชป.เสนอชื่อผู้สมัครหัวหน้าพรรคจำนวน 4 คน และจับได้หมายเลขผู้สมัคร คือหมายเลข 1 นายอภิรักษ์ เกษะโยธิน หมายเลข 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หมายเลข 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หมายเลข 4 นายกรณ์ จาติกวณิช ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครหัวหน้าพรรคแสดงวิสัยทัศน์คนละ15 นาที

สำหรับผลการนับคะแนนอันดับ1 “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์อันดับ2 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อันดับ 3 นายกรณ์  จาติกวณิช อันดับ4 นายอภิรักษ์เกษะโยธิน