พะเยา อ่วม!! ยังจมอยู่ในหมอกควันมืดมิดทั้งเมือง

วันที่ 30 มี.ค 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มย่ำแย่ลงทุกวัน โดยมีหมอกควันปกคลุมมืดมิดไปทั้งเมืองมากว่า 4 วันแล้ว ทำให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นลดน้อยลงซึ่ง การเผาป่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยาพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)และ AQI มีค่า 268 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงทำให้เมืองพะเยามืดไปทั้งเมือง จากหมอกควัน PM 2.5 ด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนสถานการณ์หมอกควันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นทีอย่างใกล้ชิด หลังค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกิน มาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 แล้ว พร้อมแนะวิธีปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านหรือกลางแจ้ง ในช่วงที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานหรือมีระดับที่จะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหมอกควัน สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง ขนาด ก PM2.5 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

ในช่วงนี้สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าฝุ่น ละอองขนาดเล็กPM2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ สำหรับจังหวัดพะเยา มีค่าPM2.5 สูงทะลุ 148 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ซึ่งอยู่ในระดับผลกระทบสารภาพ ทำให้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ถูกปกคลุมไปด้วย หมอกควันฝุ่นพิษ มืดไปทั้งเมือง ทัศนวิสัยในการมองเห็น พื้นที่ราบและถนน ลดน้อยลง จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง