81

เปิด ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รทสช.ไร้ชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จัดทำรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครบจำนวน 100 รายชื่อแล้ว โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร และจะนำรายชื่อทั้งหมดส่งไปทำไพรมารีโหวต เมื่อเสร็จจากขั้นตอนทำไพรมารีโหวต ก็จะนำรายชื่อส่งกลับมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมืองฯ มาตรา 51 ระบุว่าในการทำโผปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อส่งไปทำไพรมารีโหวต ไม่ต้องจัดลำดับ 1-100 เพราะกฎหมายบัญญัติแค่ว่า ให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยคำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่างๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้สาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
ให้หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จัดการประชุมสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาส่งมา แล้วส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวทั้งที่ได้รับความเห็นชอบและไม่ได้รับความเห็นชอบพร้อมความคิดเห็นให้คณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อพิจารณาจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

จากนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วจัดลำดับตามที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ได้บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวน 100 รายชื่อนี้ไม่มีชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมอยู่ด้วย แต่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติ

สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 รายชื่อ ประกอบด้วย

Cr:isranews