ศอ.ปกป.ภาค 3 ประสานกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินโปรยละอองน้ำ (คลิป)

272

ศอ.ปกป.ภาค 3 ประสานกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินโปรยละอองน้ำ

วันที่ 28 มีนาคม เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดเชียงราย รายงานขอรับการสนับสนุน อากาศยานดับไฟป่าจากศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาค 3 (ศอ.ปกป. ภาค 3 ) ซึ่งได้จัดส่ง ฮ.แบบ KA-32 ของ กรม ปภ.เข้าสนับสนุนเมื่อ 27 มี.ค.66 แต่ติดสภาพทัศนวิสัยที่จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติการได้

ในวันนี้จึงได้ประสานกองทัพอากาศ จัดเครื่องบินลำเลียง แบบ BT-67 ขึ้นบินจาก กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ บินโปรยละอองน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ในพื้นที่ป่าภูเขา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งเกิดไฟป่าขึ้นหลายจุดในบริเวณป่าดอยแม่ยาวติดต่อกันหลายวัน

เครื่องบินลำเลียง BT-67 ของกองทัพอากาศ จะบรรทุกน้ำที่ผสมกับสาร Phos-Chek ขนาด 3,000 – 5,000 ลิตร มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้ดับไฟหรือทำแนวกันไฟได้ ด้วยการทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าทำปฏิกิริยาในการเผาไหม้ได้ มีผลทำให้หยุดยั้งไฟที่ลุกลาม ซึ่งจะทำการโปรยลงมาเป็นละอองมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัว ครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละออง เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น

ๆๆ