เชียงราย ผวจ.ชี้ประกาศเขตภัยบัติต้องคำนึงผลกระทบหลายด้าน ปัญหาเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถควบคุมได้

เย็นวันที่ 27 มี.ค.หลังจากที่ได้มีประชาชนชาวแม่สาย ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือให้กับนายอำเภอแม่สาย ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงกับประชาชนแล้ว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปประชุมที่ว่าการ อ.แม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และหมอกควัน

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวว่า กรณีมีการขอให้ทางจังหวัดได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่ทางการเกษตรนั้น คงต้องนำเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการเพราะถือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแม้ว่าระดับจังหวัดจะมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่สภาพของปัญหาเกิดขึ้นในวงกว้าง และประเทศเพื่อนบ้านก็มีความหลากหลายของกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ
ส่วนข้อเสนอให้ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจากภาวะฝุ่นละอองครั้งนี้นั้น ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาหลายด้านโดยมีตัวอย่างการประกาศช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ขณะที่ปัญหามาจากนอกประเทศซึ่งเราควบคุมไม่ได้ด้วยดังนั้นจึงจะแก้ไขปัญหาภายในให้ได้ดีที่สุดก่อนส่วนสถานการณ์ภายนอกประเทศไม่สามารถควบคุมได้ โดยในครั้งนี้ก็จะรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อปรับและเพิ่มเติมการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับปริมาณฝุ่นละองในอากาศ จังหวัดเชียงรายเช้าวันที่ 28 มี.ค.66 พบว่า ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย มีปริมาณ 528 ไมโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ อ.แม่สาย มีปริมาณ 416 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยังคงมีหมอกควันหนาแน่น การมองเห็นยังคงต่ำกว่า 1 กิโลเมตร

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย
0882692681