เชียงราย ผู้ป่วยพุ่งกว่า 3 พันราย PM 2.5 โหด

56

เชียงราย ผู้ป่วยพุ่งกว่า 3 พันราย PM 2.5 โหด

เวลา 12.30 น.วันที่ 27 มี.ค.66 สภาพอากาศในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤติ โดยวัดระดับ PM2.5 สูงกว่า 600 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทัศนวิสัยมองเห็นได้ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร ทำการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นเป็นไปโดยยากลำบาก ทั้งการหายใจ และการมองเห็น โดยที่โรงพยาบาลแม่สาย ได้มีการเปิดคลีนิคมลพิษ มาเพื่อนรองรับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้ป่วยทางเดินทางหายใจ กลุ่มเสี่ยง หากอาการกำเริบขึ้นสามารถเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นพ.วัชพงศ์ คำหล้า นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติผู้ป่วยทางเดินทางในว่า ผู้ป่วยทางเดินหายใจในจังหวัดเชียงรายมีที่เข้ามารับการบริการ ระหว่างวันที่ 19-26 มี.ค.66 จำนวน 3,478 ราย โดยในพื้นที่ อ.แม่สาย ตั้งแต่วันที่ 19-26 มี.ค. จำนวน 372 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการแสบจมูก เจ็บคอ โดยพบว่าเป็นผู้ป่วยนอก ที่เข้ามารับการตรวรจและรับยาไปรักษาตามอาการต่อที่บ้าน และอีกส่วนหนึ่งคือการรักษาในระบบออนไลน์ สำหรับการรองรับผู้ป่วยหนักที่ต้องนอนโรงพยาบาล ในขณะนี้ยังมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยทางเดินทางหายใจอยู่ ซึ่งปัจจุบันทางแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วย

“อยากฝากถึงประชาชนให้สวมหน้ากากอยามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางเดินหายใจได้ รวมไปถึงให้อยู่แต่ในพื้นที่ปลอดภัยเช่นภายในบ้าน หรืออาคาร ที่เป็นพื้นที่ปิด หากมีเครื่องฟอกอากาศควรจะเปิดเอาไว้ตลอด” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าว

นอกจากการป้องกันและการตรวจรักษาแล้ว ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือ รพ.สต. ทุกแห่งได้มีห้องปลอดฝุ่นไว้ให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการ หากสงสัยว่าอาการจะกำเริบสามารถมาใช้บริการ แต่ว่าห้องปลอดฝุ่นเปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น ส่วนเด็กแรกคลอดที่หลายคนเป็นห่วงว่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 นั้น ห้องคลอดของโรงพยาบาลเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ เครื่องปรับอาการสามารถกรองได้ในระดับหนึ่ง และทางโรงพยาบาลยังได้เพิ่มเครื่องกรองอากาศเข้าไปอีก เชื่อว่าน่าจะลดจำนวนฝุ่น PM2.5 ได้พอสมควร