พิษณุโลก กรมการค้าภายใน นำผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วง 16,000 ตัน ภายใต้ “อมก๋อยโมเดล”

131

พิษณุโลก กรมการค้าภายใน นำผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วง 16,000 ตัน ภายใต้ “อมก๋อยโมเดล”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตมะม่วง ใน จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการอมก๋อยโมเดล ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 เตรียมความพร้อมผลผลิตที่จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากในเดือนเมษายน โดยนำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกและห้างค้าส่ง-ค้าปลีก รับซื้อมะม่วงภาคกลางกว่า 16,000 ตัน มั่นใจว่าจะสามารถดันราคาให้อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 นี้ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตมะม่วงในภาพรวมจะมีปริมาณรวม 1.34 ล้านตัน โดยในวันนี้ (24 มี.ค.66) กรมฯ ได้ลงพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วง ซึ่งในปีนี้พบว่าผลผลิตออกช้ากว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดมากในช่วงกลางเดือนเมษายน เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าราคามะม่วงในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดี กรมฯ ได้ขับเคลื่อนโครงการ “อมก๋อยโมเดล”

ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และห้างค้าส่ง-ค้าปลีก จำนวน 12 ราย ได้แก่ ห้าง แม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดอะมอลล์ และ ท็อปส์ บ.เรด เลม่อน จำกัด บ.เอ็ม ที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด บ.นานา ฟรุ๊ต จำกัด บ.สตูดิโอ จีบาร์ จำกัด บ.แอลเคมมิสท์ จำกัด บ.มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด และบ.วันพิษณุโลก จำกัด

ในปริมาณกว่า 16,000 ตัน จากเกษตรกร จำนวน 10 กลุ่ม7 อำเภอ 2  จังหวัด ได้แก่ จ.พิจิตร กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง อ.สากเหล็ก (ต.คลองทราย ต.วังทับไทร) อ.เมือง (ต.บ้านบุ่ง) อ.ดงเจริญ (ตำบลสำนักขุนเณร) อ.วังทรายพูน (ต.หนองปลาไหล ต.วังทรายพูน) และ จ.พิษณุโลก กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง อ.เมือง (ต.บ้านคลองวังเรือ) อ.วังทอง (ต.ชัยนาม) อ.เนินมะปราง (บ้านวังน้ำบ่อ และบ้านลำภาศ ต.บ้านมุง)

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 ที่ผ่านมาได้จัดประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ ปี 2566 โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการผลไม้ ผู้แทนเกษตรกร ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง สถานีบริการน้ำมัน โลจิสติกส์ สายการบิน ผู้แทนสถาบันการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมมาตรการดูแลผลไม้ ปี 2566 รองรับผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 6.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3%

โดยในปี 2566 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมตลาดล่วงหน้ารองรับผลไม้กว่า 700,000 ตัน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ผลักดัน แบ่งเป็น 4 ด้าน 22 มาตรการดูแลผลไม้ ได้แก่ การผลิต การตลาดในประเทศ ต่างประเทศ และด้านกฎหมาย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายผลักดันการส่งออกผลไม้สดและแปรรูป 4.44 ล้านตัน เพิ่มจากปีก่อน 10%