พะเยา นทท.สร้างประติมากรรมเหยียบดินกลางกว๊าน เรียงหินเป็นเจดีย์(คลิป)

วันที่ 24 มีนาคม 66 ผู้สื่อรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งทำให้น้ำกว๊านพะเยาแห้งเขินจนเห็นสันดินดอน โดยเฉพาะบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุน แห้งจนสามารถเดินลงไปเล่นได้ ซึ่งทำให้เห็นก้อนหินก้อนอิฐเศษถ้วยชาม ของเก่าโบราณที่อยู่ในบริเวณกว๊านพะเยาเป็นจำนวนมาก ทำให้นักท่องเที่ยวพากันลงไปเดินเล่นเหยียบดินกลางกว๊าน พร้อมกับตั้งเรียงหินเป็นเจดีย์ จนกลายเป็นประติมากรรมกลางกว๊านพะเยา ที่กำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนกันทำให้มีความแปลกหูแปลกตาสำหรับนักท่องเที่ยว และมีความแตกต่างจากบึงน้ำจืดอื่นๆ เนื่องจากในกว๊านพะเยาแห่งนี้จะเต็มไปด้วยก้อนหิน อิฐขนาดต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวตั้งซ้อนเรียงสลับกัน มีรูปทรงคล้ายเจดีย์

สำหรับสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยาตอนนี้มีปริมาณน้ำลดน้อยลง ปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงทำให้เกิดสันดินดอน และตะกอนดินโผล่ขึ้นมา ทำให้มองเห็นก้อนอิฐจำนวนมาก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกว๊านพะเยาต่างพากันนำก้อนหินขนาดต่างๆ มาช่วยกันตั้งเรียงเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ก้อนหินขนาดใหญ่จนไปถึงก้อนเล็กสุดที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเจดีย์ กว่า 20 กองจนเป็น ประติมากรรม หรือ Landmark แห่งใหม่ ของกว๊านพะเยา

ในขณะเดียวกันทาง จังหวัดพะเยาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และกรมชลประทาน ได้นำรถ แม็คโครรุ่นสะเทินน้ำสะเทินบก ตักดินที่ตื้นเขินออกจากกว๊านพะเยา เพื่อให้มีพิ้นที่กักเก็บน้ำให้มีประมาณเพิ่มมากขึ้น