อำเภอพรหมพิราม จัดงาน”สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน”

229

อำเภอพรหมพิราม จัดงาน”สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน”

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.29 น. นายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีบวงสรวงสักการะท้าวมหาพรหม เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในการจัดงานประจำปีอำเภอพรหมพิราม “สักการะท้าวมหาพรหม ชมเบญจมาศทุ่งสาน สืบตำนานพรหมวิถีและของดีเมืองพรหม” ประจำปี 2566 กำหนดจัดงาน 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2566

โดยมี พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ เจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอพรหมพิราม, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรดงประคำ , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรหมพิราม, คณะครู นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกกิ่งกาชาด อ.พรหมพิราม พ่อค้า และประชาชน ณ ศาลพระพรหม หน้าที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก