เทศบาลนครพิษณุโลก นำร่องติดตั้งหอฟอกอากาศ แก้ปัญหา PM 2.5 โมเดลแรกในประเทศไทย

146

เทศบาลนครพิษณุโลก นำร่องติดตั้งหอฟอกอากาศ แก้ปัญหา PM 2.5 โมเดลแรกในประเทศไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่หน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อม ผช.ศาสตราจารย์พิสิฐ มณีโชติ อาจารย์คณะวิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายเอกสิทธิ์ วันสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซล่าเวย์ จำกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้ง หอฟอกอากาศอัจฉริยะ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และระบบควบคุมดูแลผ่านเทคโนโลยีไอโอที เพื่อการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถือเป็นพื้นที่นำร่องโมเดลแรกของประเทศไทย

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคเอกชน ในการร่วมแก้ไขปัญหา ฝุ่น PM 2.5 โดยการติดตั้งติดตั้ง หอฟอกอากาศอัจฉริยะ บริเวณศาลาที่พักผู้โดยสาร 2 แห่ง ได้แก่ ศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณต้านหน้าโรงพยาบาลพุทธชินราช และ ศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณต้นหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อเป็นการฟอกอากาศ ให้กับผู้รอรถโดยสาร ซึ่งในช่วงนี้พื้นที่ของเทศบาลนครพิษณุโลก มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ PM2.5 เนื่องจากเมืองค่อนข้างเป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิด PM2.5 ปริมาณค่อนข้างมาก จึงทดลองติดตั้งเครื่องดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมให้เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเมืองสะอาด เป็นนครแห่งความสุข พร้อมก้าวสู่เมือง Smart City ด้วย

ด้าน นายเอกสิทธิ์ วันสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโซล่าเวย์ จำกัด กล่าวว่า หอฟอกอากาศอัจฉริยะ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) พัฒนาหอฟอกอากาศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งหอฟอกอากาศเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศ มากกว่าร้อยละ 90 และอัตราการฟอกอากาศ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที โดยเลือกติดตั้ง 2 จุด เป็นพื้นที่นำร่องเนื่องจากเป็นที่พักรอรถโดยสารประจำทาง ที่มีกลุ่มเปราะบางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ซึ่งเครื่องดังกล่าวนี้ทำงานด้วยระบบม่านน้ำ และเทคนิคเสริมอีก 3 อย่าง ครอบคลุมพื้นที่ฟอกอากาศประมาณ 100 ตารางเมตร มีทั้งการดูดอากาศเสียเข้าไปฟอก แล้วปล่อยอากาศดีออกมา มีเครื่องวัดค่าของอากาศทั้งสองทาง แบบเรียลไทม์ โดยจะเปิดช่วงที่มีการจราจรแออัด หากผลการวิจัยไปในทิศทางที่ดีจะขยายเป็นระบบฟอกอากาศติดรถโมบาย เพื่อขยายพื้นที่ในการฟอกอากาศและบริการประชาชนต่อไป