พะเยา หมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 เริ่มเกินค่ามาตราฐาน(คลิป)

104

พะเยา หมอกควันฝุ่นพิษ PM 2.5 เริ่มเกินค่ามาตราฐาน

วันที่ 23 มีนาคม 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่าเริ่มปกคลุมไปด้วยหมอกควันพิษ PM 2.5 ซึ่งที่ฝ่านมาได้เกิดพายุฝนแต่ก็ยังไม่ทำให้หมอกควันจางหายไปทำให้วันนี้มีค่าหมอกควันเกินมาตราฐานจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) PM.10 อยู่ที่ 82ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)และ AQI อยู่ที่ 142ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สำหรับในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มมีหมอกควันปกคลุมทำให้มีผลกระทบต่อประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดพายุฝนและลมแต่ก็ไม่ทำให้หมอกควันจางหายและยังมีการเผาป่าเกิดขึ้นในเขตพื้นที่แนวเขาสูงและชุมชนติดแนวเขาทำให้ค่า PM 2.5 เริ่มเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบกับประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น