ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ณ เขื่อนสิริกิติ์

220

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ณ เขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” ร่วมสนับสนุนเด็กไทยมีทางเลือกทำกิจกรรมนอกเวลาเรียนตามความสนใจ เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีนายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ (อขส.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีนายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอน้ำปาด และ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ พลับพลาสันเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านพลังงาน และกิจกรรมท่องเที่ยวภายในเขื่อนสิริกิติ์ การจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้เป็นความร่วมมืออย่างดีจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนสิริกิติ์ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งโครงการนิทรรศการ และกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อสานต่อภารกิจ“ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง” และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดต่อเยาวชนอย่างแท้จริง

นายวุฒิไกร สร่างนิทร อขส. กล่าวว่า สำหรับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ได้เปิดพื้นที่มีกิจกรรมมากมายให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เน้นกิจกรรม 4 โซนหลัก ได้แก่ โซนนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้เรื่อง พลังงาน อาทิ Floating Solar Hybrid Wallbox เครื่องใช้งานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ประวัติ ประโยชน์ของเขื่อน ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ โซนนิทรรศการโคก หนอง นา โมเดล โซนท่องเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ มีกิจกรรมปั่นจักรยานชิวชิว ชมวิวเขื่อนแม่ สักการะพระพุทธสิริสัตตราช และ 4. โซนกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึก จาก กฟผ. และสำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได่ที่บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวัน และร่วมปั่นจักรยานชมวิวเขื่อนสิริกิติ์ ได้ในราคา คันละ 20 บาท ต่อชั่วโมง และสำหรับนักเรียน ในราคา คันละ 10 บาท ต่อชั่วโมง ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน