พะเยา สถานการณ์ภัยแล้งยังกระทบถึงแม้ฝนตกลงมาแต่ยังไม่เพิ่มปริมาณน้ำ

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงส่งผลกระทบ ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัดพะเยาได้ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยามีปริมาณ 13.7 3 ลูกบาศก์เมตรจากความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร

ฝนที่ตกลงมาเมื่อเย็นวานที่ผ่านมายังคงไม่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ โดยสถานการณ์ภัยแล้งยังคงส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมายังคงไม่เพียงพอ ที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญของจังหวัด รวมทั้งคลี่คลายปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยล่าสุดปริมาณน้ำกว๊านพะเยา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 13.73 ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่แหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาก็ยังคงไม่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด