“‌ไชยยงค์” นั่งนายก สนพท.อีกสมัย “ณรงค์ ภัยกำจัด” ติดโผวกรรมการ

124

“‌ไชยยงค์” นั่งนายก สนพท.อีกสมัย “ณรงค์ ภัยกำจัด” ติดโผวกรรมการ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสมอเรียง โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ (สนพท.)

โดยนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของสมาคมฯ จากนั้นเป็นการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ และพิธีมอบโล่ให้กับผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯและผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมใหญ่ โดยมีสื่อมวลชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมต่อมาเวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.กรกฏ โอภาส รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้บรรยาพิเศษพร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวพรรณทิพย์ อัชฌาสัย หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้แนะนำทีมงานและประชาสัมพันธ์โครงการใหม่เกี่ยวกับโครงการโซล่าเซลล์และระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้ พร้อมแนะนำส่วนด่วน กฟผ.

 

‌ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ครบวาระ ซึ่งที่ประชุมได้เลือกนายสมมิตร เกตุแก้ว เป็นประธานจัดการเลือกตั้ง โดยมีบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ คือ บัตรสีขาวเลือกนายกสมาคม และบัตรสีฟ้าเลือกกรรมการ สำหรับนายกสมาคมฯมีสมาชิกเสนอชื่อจำนวน 2 ท่านคือ เบอร์ 1 นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล และ เบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ส่วนคณะกรรมการมีสมาชิกเสนอชื่อ 9 ท่านผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพฺ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยคือ นายไชยยงค์ รุ่งมณีสกุล เบอร์ 1ได้ 80 คะแนน ชนะเบอร์ 2 นายจรัญ รุ่งมณี ที่ได้ 12 คะแนน มีบัตรเสีย 1 ใบ ส่วนคณะกรรมการมีสมาชิกเสนอชื่อแค่ 9 คน ทำให้ไม่ต้องเลือกตั้ง รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการได้แก่ 1.นายศุภผล จริงจิต จ.เพชรบูรณ์ 2.นางวิลาสินี เจริญสุข จ.มุกดาหาร 3.นายชัชวาลย์ คำไท้ จ.ลำพูน 4.นายนที บุญรอด จ.เพชรบูรณ์ 5.ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์ พิทักกุล จ.หนองคาย 6.นายอัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง 7.นายสุริยา พิมพิลา จ.อุดรธานี 8.นายณรงค์ ภัยกำจัด จ.พิษณุโลก 9.นายธนกฤต ฉัตรกิตติชัย จ.พิษณุโลก ซึ่งหลังจากนี้นายกสมาคมฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มขี้นมาอีกเพื่อให้ครบจำนวน