พิษณุโลก “จุติ” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ อ.นครไทย – อ.ชาติตระการ ใช้มือถือรับแจ้งปัญหา 24 ชม.

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านดง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลบ้านพร้าว ณ วัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ประสบวาตภัย

อีกทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้มแข็ง และลงพื้นที่มอบป้ายบ้านพอเพียง สำหรับผู้มีรายได้น้อยฐานะยากจน นอกจากนี้ ประชุมติดตามความก้าวหน้า และรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบล

นายจุติ กล่าวว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจะเป็นตัวแทนของคนในชุมชน ซึ่งศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทุกคนในชุมชน เมื่อเกิดมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ แล้วไม่สามารถติดต่อหน่วยงานได้ หรือเกิดการติดขัด อีกทั้งทุกท่านมีโทรศัพท์มือถือและนี่คือศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด เพราะว่าทุกคนในตำบลมีสิทธิมาทำงานให้กับศูนย์แห่งนี้ ซึ่งในมือถือมีคนทำงานทุกหน่วยงานอยู่ในนี้

เมื่อใครมีปัญหาเรื่องใดสามารถแจ้งเข้ามาในระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม หรือ ESS ผ่าน Line OA แล้วค้นหาชื่อคำว่า ESS Help Me และคนทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นจะสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งจะเปิดให้บริการประชาชนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประธานศูนย์ฯ และคณะทำงานทุกคน จะคอยประสานการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ชุมชนแบบพุ่งเป้าระดับตำบลและอำเภอ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแก้ปัญหาแบบพุ่งเป้าระดับจังหวัด ซึ่งรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง