พิษณุโลก”จุติ”เปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง

383

พิษณุโลก”จุติ”เปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอวังทอง หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอวังทอง ร่วมเปิดงาน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยอำเภอวังทอง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวังทอง และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของอำเภอวังทอง ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2566 ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 22 ปี โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันผัดไทยกระทะยักษ์ (ขนาด 3 เมตร และตะหลิวขนาด 2.5 เมตร) เพื่อเปิดงานผัดไทยและของดีอำเภอวังทอง ประจำปี 2566 ขึ้นอย่างเป็นทางการ

โดยผัดไทยกระทะยักษ์นี้ต้องใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวกว่า 80 กิโลกรัม ใช้ไข่กว่า 1,000 ฟอง ซึ่งหลังจากร่วมผัดไทยเสร็จแล้วได้นำแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทานฟรี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการและร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก อบต.ในพื้นที่หมุนเวียนแสดงในทุกค่ำคืน การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งผู้นำท้องถิ่น (นายก อปท.) การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งผู้นำท้องที่ (กำนัน) และการแสดงดนตรี รวมทั้งการจำหน่ายผัดไทย ของดีของอำเภอวังทอง ฯลฯ.